Algemene Voorwaarden

Workplace

Account

Je account gegevens kunnen worden bekeken door de administrators van Workplace, de verantwoordelijke van Hoekske Af en de bestuursleden
– Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen Hoekske Af, deze worden niet gedeeld met derden.
– Je account kan elk moment worden aangepast door een bevoegd persoon.
– Alle door jou ingegeven informatie komt terecht in de databank. Deze informatie kan worden opgevraagd en worden gewijzigd.
– De door jou ingegeven informatie moet correct zijn. Bij fouten gelieven dit te verbeteren of te melden.
– – Indien foute gegevens langer dan een periode van 15 dagen blijven staan kunnen er gevolgen komen tot uitsluiting van Workplace.

Gegevens

Je gegevens worden online opgeslagen in de databank en op onze server.
De gegevens die je ingeeft via Workplace worden opgeslagen op de Facebook server.
– Deze gegevens zijn alleen toegankelijk door bevoegde personen.

Vrijwilliger

Een account voor een vrijwilliger kan worden aangevraagd via de vrijwilligers verantwoordelijke.
De gegevens zullen op voorhand deels worden ingevuld door de door jou doorgegeven informatie.

Overige

Alle berichten, documenten en foto’s die worden geplaatst in Workplace zijn privé en mogen niet gedeeld worden met mensen buiten Hoekske Af.
– Indien je documenten, berichten en/of gegevens doorgeeft kan er een schadevergoeding worden geëist.

De Standaard voorwaarden van Workplace blijven geldig. 
-> Privacybeleid van Workplace Premium
->Beleid inzake acceptabel gebruik van Workplace
->Cookiebeleid van Workplace

Website

Account

Je account bevat gevoellige informatie. Zoals je wachtwoord, e-mailadres en persenal ID.
Deel deze informatie niet en houd deze geheim.
– Je account verwijderen is niet mogelijk. Om je account te laten verwijderen stuur je een mail naar de websitebeheerder(s).
– Het aanvragen van een account kan tot 48 uur duren. Hierin zit de toevoeging van je gegevens aan de databank, de opbouw van je account en de toestemming van de verantwoordelijke.

E-mail

Bij het aanvragen van een account krijg je een persoonlijk e-mailadres van Hoekske Af.
– Dit e-mailadres en al het verkeer tussen deze mailadressen zijn en blijven eigendom van Hoekske Af.
– Dit e-mailadres mag uitsluitend gebruikt worden voor communicatie binnen Hoekske Af.
– – Bij het gebruiken van dit e-mailadres voor andere doeleinden dan Hoekske Af kan en zal je e-mailadres en je rechten worden ingetrokken.

Gegevens

Uw gegevens worden online op onze server geplaatst.
– De server is enkel toegankelijk door de website en de databank.

Uw gegevens worden versleutelt en in onze databank geplaatst.
Uw gegevens zijn ten alle tijden beschikbaar voor de hiervoor toegestane applicaties en bevoegde personen.

Media

Alle foto’s en video’s op de website zijn eigendom van Hoekske Af.
– Deze mogen enkel gebruikt worden mits schriftelijke toestemming.
– Indien de foto’s worden gebruikt buiten de website zonder schriftelijke toestemming kan er een schadevergoeding worden geëist.

Verbinding

De verbinding is beveiligd.

Overige

Alle inhoud en gegevens die beschikbaar zijn mits toestemming en documenten die niet zichtbaar zijn voor het publiek mogen niet worden gedeeld met de buitenwereld.
– Indien je documenten en/of gegevens lekt kan er een schadevergoeding worden geëist.

KBC nv

Volmacht
 • Als lid van het bestuur of Algemene Vergadering kan worden overeengekomen dat je toegang/volmacht krijgt tot de rekenigng van de vzw.
  • Hiervoor heb je alle stemmen van de Raad van Bestuur nodig of alle stemmen van de Algemene Vergadering.
 • Je volmacht/toegang kan worden ingetrokken na een bestuursvergadering/algemene vergadering en indien er minstens 3 leden van de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaan of minstens 3 leden van de Algemene vergadering hiermee akkoord gaan.
Betaling / volmacht
 • Als lid van de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering kan je toegang krijgen tot het uitvoeren van overschrijvingen en betalingen.
  • Hiervoor heb je alle stemmen van de Raad van Bestuur nodig of alle stemmen van de Algemene Vergadering.
 • Je volmacht/toegang tot het uitvoeren van betalingen/overschrijvingen kan worden ingetrokken na een bestuursvergadering/algemene vergadering en indien er minstens 3 leden van de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaan of minstens 3 leden van de Algemene vergadering hiermee akkoord gaan.
 • Je mag als lid geen overschrijvingen/betalingen doen zonder toestemmingen van de Raad van Bestuur.
  • Indien je een betaling / overschrijving doet zonder toestemming van de Raad van Bestuur kan hiervoor een gerechtelijk procedure worden opgestart of een schadevergoeding voor worden geëist.
   • Vanaf de start van de procedure wordt ook je onstlag als lid van de vereniging in werking gezet.
 •  Je mag (zelfs met toestemming) de rekening/bankkaart niet gebruiken voor privé gebruik of privé aankopen.
  • Indien je toch een geld gebruikt van de vereniging voor eigen gebruik kan na een waarschuwing de Algemene Vergadering beslissen je volmacht en rechten in te trekken ongeacht je statuut.
   • Er kan beslist worden vanaf 3 stemmen dat je word uitgesloten uit de vereniging.
   • Er kan beslist worden een rechtszaak te maken voor het misbruik van de rekening en functie.
   • Er kan beslist worden verdere stappen te ondernemen voor het misbruik van de rekening en functie.
Overige
 • Alle bedragen, verzekeringen, verrichtingen, documenten en andere gegevens die worden verstrekt door KBC nv zijn strikt vertrouwelijk naar enkele de volmachtigde leden van de vereniging en de Algemene Vergadering.
  • Indien je bedragen, verzekeringen, verrichtingen, documenten en/of andere gegevens verstrekt door KBC nv deelt met buitenstaanders en/of derden kan Toneelvereniginge Hoekske af vzw een schadevergoeding eisen.
  • Wij kiezen ervoor de meeste gevallen binnenshuis op te lossen. Na een schriftelijke verwittiging kan hiermee naar de rechtbank worden gegaan of een schadevergoeding worden geëist.
   • De Raad van Bestuur kan er ook voor kiezen om na de schadevergoeding de samenwerking stop te zetten en je statuut en alle volmachten in te trekken.

Deze voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 12 maart 2018.